उपक्रम

स्पर्धा / पुरस्कार

अधिक माहिती

प्रकाशने (छापील)

अधिक माहिती

इ-प्रकाशने

अधिक माहिती

विज्ञान एकांकिका

अधिक माहिती

सभासदत्व

परिषदेचे आजीव सभासदत्व घेतल्यास आपलाही परिषदेच्या या विज्ञान प्रसाराच्या कार्यास हातभार लागणार आहे. तेव्हा आपण परिषदेचे आजीव सभासद व्हावे.

सभासदत्व

माध्यमे

आजवर महाराष्ट्रात परिषदेचे १०० विभाग स्थापन, यातील ७० आजही कार्यरत.
१४ हुन अधिक वेगवेगळ्या माध्यमांचा समावेश.

अधिक माहिती