इ-प्रकाशने

बाळ गंगाधर टिळक: दी ओरायन ऑर रिसर्चेस इन्टू दी अँटिक्विटी ऑफ दी वेदाज

अल्बर्ट आइन्स्टाइन: रिलेटिव्हिटी : दी स्पेशल अँड जनरल थिअरी

क्लाइड टॉम्बॉ : दी सर्च ऑफ दी नाइन्थ प्लॅनेट प्लूटो

बाळ गंगाधर टिळक: दी ओरायन ऑर रिसर्चेस इन्टू दी अँटिक्विटी ऑफ दी वेदाज

अल्बर्ट आइन्स्टाइन: रिलेटिव्हिटी : दी स्पेशल अँड जनरल थिअरी

क्लाइड टॉम्बॉ : दी सर्च ऑफ दी नाइन्थ प्लॅनेट प्लूटो