व्याख्यान

चंद्रयान-२ (श्री. पराग महाजनी)

भारतीय गणिती परंपरा (डॉ. सुधाकर आगरकर)

बहुपयोगी गणित(डॉ. विवेक पाटकर)

एकांकीका- हसत-खेळत गणित

चंद्रयान-२ (श्री. पराग महाजनी)

भारतीय गणिती परंपरा (डॉ. सुधाकर आगरकर)

बहुपयोगी गणित(डॉ. विवेक पाटकर)

एकांकीका- हसत-खेळत गणित