श्री. पराग महाजनी चंद्रयान-२

डॉ. रामचंद्र तिवारी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज

डॉ. गोविंद प्रसाद कोठियाल Glass Technology

डॉ. आनंद कर्वे आदाने फुकट पण शेतकरी कर्जबाजारी

डॉ. सचिन सातपुते कृत्रिम बुद्धिमत्ता

श्री. अच्युत गोडबोले इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी - काल. आज आणि उद्या

प्रा. उल्लास कोलथूर Countering Aging...

डॉ. रविन थत्ते Plastic Surgery

डॉ.अनिरूद्ध पंडित घनकचऱ्यातून वीजनिर्मिती

डॉ. आर.आर. नवलगुंद जी.पी.एस.सिस्टिम

डॉ. अनिल काकोडकर Technology Vision - 2035

श्री. पराग महाजनी चंद्रयान-२

डॉ. रामचंद्र तिवारी इंटरनेट ऑफ थिंग्ज

डॉ. गोविंद प्रसाद कोठियाल Glass Technology

डॉ. आनंद कर्वे आदाने फुकट पण शेतकरी कर्जबाजारी

डॉ. सचिन सातपुते कृत्रिम बुद्धिमत्ता

श्री. अच्युत गोडबोले इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी - काल. आज आणि उद्या

प्रा. उल्लास कोलथूर Countering Aging...

डॉ. रविन थत्ते Plastic Surgery

डॉ.अनिरूद्ध पंडित घनकचऱ्यातून वीजनिर्मिती

डॉ. आर.आर. नवलगुंद जी.पी.एस.सिस्टिम