परिषदेबद्दल

मराठी विज्ञान परिषद (मविप) समाजात विज्ञानाच्या प्रसारामध्ये सहभागी आहे. महाराष्ट्रात मविप प्रामुख्याने मराठीत काम करते. तथापि, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा कार्यक्रम इंग्रजीमध्ये देखील आयोजित केले जातात.

परिषदेचे उद्देश

 • विज्ञानाचा प्रसार प्रामुख्याने मराठी भाषेतून करणे.
 • विज्ञान व्यक्त करण्यासाठी मराठी भाषा समृद्ध करणे.
 • विज्ञानाचे जीवनात महत्त्व वाढवणे.
 • वैज्ञानिक संशोधन व विज्ञानाची प्रगती करणे

विभाग

परिषदेच्या मध्यवर्ती संस्थेचे विविध वर्गाचे मिळून साडेतीन हजारांहून अधिक सभासद आहेत. परिषदेचे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात मिळून ६४ ठिकाणी तर महाराष्ट्राबाहेर वडोदरा, गोवा, भोपाळ व बेळगाव या ४ ठिकाणी विभाग आहेत. या विभागांमार्फत मध्यवर्ती कडून निर्देशित केलेले तसेच अनेक स्वतंत्र कार्यक्रम वर्षभर घेतले जातात.

संस्थेचे कार्य

आतापर्यंत १५,००,००० विद्यार्थ्यांना मदत झाली आहे.

परिषदेच्या माजी अध्यक्षांची नावे

 • डॉ. रा.वि.साठे (१९६६-१९७६)
 • श्री. म.ना.गोगटे (१९७६-१९८२)
 • प्रा. भा.मा.उदगावकर (१९८२-१९९१)
 • प्रा. जयंत नारळीकर (१९९१-१९९४)
 • डॉ. वसंत गोवारीकर (१९९४-२०००)
 • श्री. प्रभाकर देवधर (२०००-२०१४)

परिषदेचे सन्मान्य सभासद

परिषदेतर्फे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रात मोलाची कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना सन्मान्य सभासदत्व देऊन गौरवले जाते. परिषदेतर्फे आतापर्यंत ज्यांना सन्मान्य सभासदत्व बहाल केले आहे अशा व्यक्तींची यादी पुढील जोडणीद्वारे पाहता येईल.

नोंदणी

 • समाज नोंदणी कायदा: १८६० नुसार क्र.: BOM 81/66/GBBSD (दिनांक 12-8-1966)
 • मुंबई सार्वजनिक विश्वास कायदा: १९५० नुसार क्र.: F-1429/BOM (दिनांक 6-9-1966)
 • परकीय चलनातील देणग्यांसाठीः FCRA प्रमाणपत्र क्रमांकः 084020008 (दिनांक 14/05/2012)

(परिषदेला दिल्या जाणार्‍या देणग्या या कलम ८०-जी नुसार आयकर सवलतीस पात्र आहेत.)