स्पर्धा / पुरस्कार

विज्ञान संशोधन पुरस्कार

विद्यार्थ्यांनी विज्ञान संशोधनाकडे वळावे याकरिता प्रोत्साहन म्हणून पुरस्कारांची ही योजना सन २००१-०२ सालापासून अंमलात आणली जात आहे. या योजनेखाली एकूण तीन पुरस्कार दिले जातात. ‘परशुराम बाजी आगाशे’, ‘लीला परशुराम आगाशे’ आणि ‘शरद नाईक’ यांच्या नावे दिले जाणारे हे तीन पुरस्कार दरवर्षी दिले जातात.

वार्षिक विज्ञान रंजन कथा स्पर्धा

ही स्पर्धा १९७० सालापासून दरवर्षी घेतली जात आहे. या स्पर्धेतील कथेला विषयाचे बंधन नाही. २०१६ सालापर्यंत या स्पर्धेची पारितोषिके सौ. सुनंदा वामनराव देसाई यांच्या नावे देण्यात येत होती. 2017 सालापासून ही पारितोषिके वैद्य रघुनाथशास्त्री गो. तांबवेकर यांच्या नावे देण्यात येत आहेत.

वार्षिक विज्ञान निबंध स्पर्धा

१९६७ सालापासून दरवर्षी घेतल्या जाणार्‍या या स्पर्धेत विद्यार्थी गट आणि खुला गट अशी विभागणी करण्यात आली आहे. प्रथम भौगोलिक विभागीय पातळीवर परीक्षण करून विभागीय विजेत्यांमधून राज्यस्तरीय विजेते निवडले जातात. या स्पर्धेसाठी दरवर्षी वेगवेगळे विषय दिले जातात. 2016 सालापर्यंत या स्पर्धेची पारितोषिके प्रा. चिंं.श्री.कर्वे यांच्या नावे देण्यात येत होती.

मनोरमाबाई आपटे विज्ञान पुरस्कार

समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काम करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १९९३ सालापासून हा पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कार तीन वर्षांतून एकदा दिला जातो.

वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कार / बळीराजा – अण्णासाहेब शिंदे कृषी पुरस्कार

कृषिक्षेत्रात नाविन्यपूर्ण आणि उपयुक्त कामगिरी करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १९९५ सालापासून हा पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कारही तीन वर्षांतून एकदा दिला जातो.

प्रा. मन मोहन शर्मा विज्ञान तंत्रज्ञान पुरस्कार

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संशोधनात भरीव कामगिरी करणाऱ्या, विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयातील अशा दोन संशोधकांना हे पुरस्कार देण्यात येतात. दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या या पुरस्काराची सुरूवात २०१४ सालापासून झाली.

राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा

मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे दरवर्षी विज्ञान एकांकिका स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. शैक्षणिक आणि खुल्या अशा दोन गटांत घेतल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेसाठी विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील कोणत्याही विषयावर आधारलेली एकांकिका या स्पर्धेसाठी सादर करता येते. या स्पर्धेची सुरुवात २०१५ सालापासून झाली.

विज्ञान संशोधन पुरस्कार

विद्यार्थ्यांनी विज्ञान संशोधनाकडे वळावे याकरिता प्रोत्साहन म्हणून पुरस्कारांची ही योजना सन २००१-०२ सालापासून अंमलात आणली जात आहे. या योजनेखाली एकूण तीन पुरस्कार दिले जातात. ‘परशुराम बाजी आगाशे’, ‘लीला परशुराम आगाशे’ आणि ‘शरद नाईक’ यांच्या नावे दिले जाणारे हे तीन पुरस्कार दरवर्षी दिले जातात.

वार्षिक विज्ञान रंजन कथा स्पर्धा

ही स्पर्धा १९७० सालापासून दरवर्षी घेतली जात आहे. या स्पर्धेतील कथेला विषयाचे बंधन नाही. २०१६ सालापर्यंत या स्पर्धेची पारितोषिके सौ. सुनंदा वामनराव देसाई यांच्या नावे देण्यात येत होती. 2017 सालापासून ही पारितोषिके वैद्य रघुनाथशास्त्री गो. तांबवेकर यांच्या नावे देण्यात येत आहेत.

वार्षिक विज्ञान निबंध स्पर्धा

१९६७ सालापासून दरवर्षी घेतल्या जाणार्‍या या स्पर्धेत विद्यार्थी गट आणि खुला गट अशी विभागणी करण्यात आली आहे. प्रथम भौगोलिक विभागीय पातळीवर परीक्षण करून विभागीय विजेत्यांमधून राज्यस्तरीय विजेते निवडले जातात. या स्पर्धेसाठी दरवर्षी वेगवेगळे विषय दिले जातात. 2016 सालापर्यंत या स्पर्धेची पारितोषिके प्रा. चिंं.श्री.कर्वे यांच्या नावे देण्यात येत होती.

मनोरमाबाई आपटे विज्ञान पुरस्कार

समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काम करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १९९३ सालापासून हा पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कार तीन वर्षांतून एकदा दिला जातो.

वसंतराव नाईक कृषी प्रतिष्ठान पुरस्कार / बळीराजा – अण्णासाहेब शिंदे कृषी पुरस्कार

कृषिक्षेत्रात नाविन्यपूर्ण आणि उपयुक्त कामगिरी करणार्‍या व्यक्ती अथवा संस्था यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १९९५ सालापासून हा पुरस्कार दिला जातो. हा पुरस्कारही तीन वर्षांतून एकदा दिला जातो.

प्रा. मन मोहन शर्मा विज्ञान तंत्रज्ञान पुरस्कार

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संशोधनात भरीव कामगिरी करणाऱ्या, विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयातील अशा दोन संशोधकांना हे पुरस्कार देण्यात येतात. दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या या पुरस्काराची सुरूवात २०१४ सालापासून झाली.

राज्यस्तरीय विज्ञान एकांकिका स्पर्धा

मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे दरवर्षी विज्ञान एकांकिका स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. शैक्षणिक आणि खुल्या अशा दोन गटांत घेतल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेसाठी विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील कोणत्याही विषयावर आधारलेली एकांकिका या स्पर्धेसाठी सादर करता येते. या स्पर्धेची सुरुवात २०१५ सालापासून झाली.