गायी-गुरांच्या रक्तद्रवातील कॅल्शियमचे प्रमाण शोधणारा चाचणी संच

विविध नैसर्गिक स्रोतांपासून व कचऱ्यापासून तयार केलेल्या निर्जंतुककांची चाचणी

वर्मिवॉशमधील, वनस्पतींच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरणारे जीवाणू वेगळे करण्याच्या पद्धतीचा वापर

गायी-गुरांच्या रक्तद्रवातील कॅल्शियमचे प्रमाण शोधणारा चाचणी संच

विविध नैसर्गिक स्रोतांपासून व कचऱ्यापासून तयार केलेल्या निर्जंतुककांची चाचणी

वर्मिवॉशमधील, वनस्पतींच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरणारे जीवाणू वेगळे करण्याच्या पद्धतीचा वापर